Novi Beograd

Rakovica

Kontakt podaci

Osnovna škola 20. oktobar,
Omladinskih brigada 138, Novi Beograd

Osnovna škola “Nikola Tesla”,
Dr. Milivoja Petrovića 6, Rakovica

OŠ "20. oktobar": 063 804 57 14, 062 322 443

OŠ "Nikola Tesla": 063 288 350, 062 322 443

info@klubnun.rs